· საწარმოთა კულტურა - Ah-Center Co., Ltd.

საწარმოს კულტურა

1.პასუხისმგებლობა თანამშრომლების წინაშე
მიეცით სრული თამაში თითოეული თანამშრომლის ინდივიდუალურ პოტენციალს
დაიქირავეთ და დააწინაურეთ სწორი ადამიანები
ხელი შეუწყოს და წაახალისოს ინდივიდუალური პროფესიული უნარების განვითარება
მიაწოდეთ მუდმივი კონსტრუქციული გამოხმაურება
წაახალისეთ თანამშრომლები ინოვაციებისა და ცვლილებებისკენ

2. პასუხისმგებლობა გუნდის წინაშე
შექმენით პოზიტიური სამუშაო გარემო
წაახალისეთ გუნდური მუშაობა
იდენტიფიცირება და დააჯილდოვეთ შესანიშნავი შესრულება
შესთავაზეთ კონკურენტული კომპენსაციისა და შეღავათების პაკეტი
ხელი შეუწყოს უწყვეტ ორმხრივ კომუნიკაციას

3.მომხმარებლის წინაშე პასუხისმგებლობა
მიეცით საშუალება მომხმარებელს თავი კმაყოფილად იგრძნოს
გაიგეთ მომხმარებლის ხედვა და სტრატეგია
მუდმივად გავაუმჯობესოთ ჩვენი პროდუქტები, სერვისები და ღირებულებები
წინასწარ განსაზღვრეთ და დააკმაყოფილებთ მომხმარებელთა საჭიროებებს
დაამყარეთ ეფექტური მომხმარებელთა და მომწოდებლების ალიანსები

4. პასუხისმგებლობა საწარმოს წინაშე
ჩვენი ბიზნესის განვითარებისთვის
გააუმჯობესეთ გრძელვადიანი მომგებიანობა
გააფართოვეთ ჩვენი ბიზნესისა და მომხმარებლების მასშტაბები
მუდმივად განახორციელეთ ინვესტიცია ახალ პროდუქტებში, სერვისებში და მხარდაჭერაში

5. პასუხისმგებლობა საზოგადოების წინაშე
ეთიკური პრაქტიკის დაცვის აქტი
იმოქმედოს პატიოსნად და პატიოსნად
დააფასეთ ურთიერთნდობა და პატივისცემა
წაახალისეთ მრავალფეროვნება და კულტურული დაფასება სამუშაო ძალაში
საზოგადოებისა და მისი შემოგარენის დაცვისა და მოვლის აუცილებლობა

500353205